La revolució traïda
lev trotski


(Versió al català d'Alejo Martínez – alejomp@terra.es – des de l'edició feta per l'Editorial Fontamara en 1977 en castellà i que reproduïa, amb algunes correccions ortogràfiques i sintàctiques, la traducció al castellà del mateix Trotski a l'any 1936)

(En format .doc) (En format .pdf)


Índex

OBJECTE D'AQUEST TREBALLI.- QUÈ S'HA OBTINGUT

Els principals índexs del desenvolupament industrial.

Apreciacions comparatives dels resultats.

Per cap d'habitant.II.- EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LES ZIGA-ZAGA DE LA DIRECCIÓ

El 'lsquo;comunisme de guerra', 'la nova política econòmica' (la nep) i l'orientació cap els camperols.

Viratge brusc: 'el pla quinquennal en quatre anys' i la col·lectivització completa.III.- EL SOCIALISME I L'ESTAT

El règim transitori.

Programa i realitat.

El doble caràcter de l'estat soviètic.

Gendarme i indigència socialitzada.

La victòria del socialisme' i 'la consolidació de la dictadura'.IV.- LA LLUITA PEL RENDIMENT DEL TREBALL

El pla i el diner.

La inflació 'socialista'.

Rehabilitació del ruble.

El moviment stakhanov.V.- EL TERMIDOR SOVIÈTIC

Per què ha vençut Stalin?

La degeneració del partit bolxevic.

Les causes socials del termidor.VI.- L'AUGMENT DE LA DESIGUALTAT I DELS ANTAGONISMES SOCIALS

Misèria, luxe, especulació.

La diferenciació del proletariat.

Contradiccions socials de l'aldea col·lectivitzada.

Fisonomia social dels mitjans dirigents.VII.- LA FAMÍLIA, LA JOVENTUT, LA CULTURA

Termidor a la llar.

La lluita contra la joventut.

Nació i cultura.VIII.- LA POLITICA EXTERIOR I L'EXÈRCIT

De la revolució mundial a 'l'estatus quo'.

La societat de nacions i la internacional comunista.

L'exèrcit roig i la seua doctrina.

Liquidació de les milícies i restabliment dels graus.

L'URSS i la guerra.IX.- QUÈ ÉS L'URSS?

Relacions socials.

Capitalisme d'estat?

La burocràcia és una classe dirigent?

El problema del caràcter social de l'URSS encara no està resolt per la història.X.- L'URSS EN L'ESPILL DE LA NOVA CONSTITUCIÓ

El treball 'segons les capacitats' i la propietat personal.

Soviets i democràcia.

Democràcia i partit.XI.- ON VA L'URSS?

El bonapartisme règim de crisi.

La lluita de la burocràcia contra 'l'enemic de classe'.

Una nova revolució és ineludible.APÈNDIX

I.- 'El socialisme en un sol país'.

II.- Els 'amics' de l'URSS.