LLETRA ALS OBRERS DE L’URSS1

Lev Trotski


23 d’abril de 1940


Versió catalana feta per Alejo Martínez –alejomp@lycos.es - des de: “Carta a los obreros de la URSS”, en, Escritos, Tom XI, volum 1, Editorial Pluma, Buenos Aires, 1976, pp. 226-229.

Disponible en format .doc i .pdf.

____________________________________________________________


Salude els obrers, els camperols de les granges col·lectives, els soldats de l’Exèrcit Roig i els marins de l’Armada Roja de la Unió Soviètica! Vos salude des del llunyà Mèxic, on hi trobí refugi després que la camarilla stalinista m’exilià a Turquia i la burgesia em perseguí país rere país!

Benvolguts camarades!  La mentidera premsa stalinista els ha estat enganyant maliciosament durant molt de temps sobre tots els problemes, fins i tots sobre els que es relacionen amb mi i aquells que políticament pensen com jo. Vostès no tenen premsa obrera; llegeixen només la premsa de la burocràcia, que els menteix sistemàticament per tal de mantenir-los en la foscor i assegurar així el govern d’una casta paràsita privilegiada.

Als que gosen aixecar la veu contra la burocràcia odiada per tots se’ls titlla de “trotskistes”, agents d’alguna potència estrangera, espies (ahir d’Alemanya, avui d’Anglaterra i França) i després se’ls envia a l’escamot d’afusellament. Els màusers de la GPU han matat desenes de milers de lluitadors revolucionaris, en l’URSS i en l’estranger, especialment a Espanya. A tots se’ls acusà d’agents del feixisme. No creguen aquesta calúmnia abominable! El seu crim consistí a defensar els obrers i camperols de la brutalitat i la rapacitat de la burocràcia. La Vella Guàrdia bolxevic, els col·laboradors i secretaris de Lenin, els lluitadors de la Revolució d’Octubre, els herois de la guerra civil, han estat assassinats per Stalin. En els annals de la història el nom de Stalin portarà per sempre la marca infamant de Caín!

La Revolució d’Octubre es féu en benefici dels treballadors, no dels nous paràsits. Però a causa de l’estancament de la revolució mundial, de la fatiga i, en gran manera, del endarreriment dels obreres i especialment dels camperols russos, s’elevà sobre la República Soviètica i contra els seus pobles una nova casta opressora i paràsita dirigida per Stalin. L’antic Partit Bolxevic esdevingué en l’aparell de la casta. L’organització mundial que en un temps fou la Internacional Comunista és avui una ferramenta que es plega als dictats de l’oligarquia de Moscou. Els soviets d’obrers i camperols han deixat d’existir fa molt. Han estat reemplaçats per degenerats comissaris, els secretaris i agents de la GPU.

Però, afortunadament, de les conquistes de la Revolució d’Octubre en queden dempeus la indústria nacionalitzada i l’economia soviètica col·lectivitzada. Sobre aquests fonaments els soviets d’obrers poden construir una societat nova i més feliç. No podem, sota cap condició, lliurar aquestes conquistes a la burgesia mundial. És obligació dels revolucionaris defensar amb ungles i dents totes les posicions guanyades per la classe obrera, ja es tracte dels drets democràtics, els salaris o aqueixa conquista colossal de la humanitat que és la nacionalització dels mitjans de producció i l’economia planificada. Aquells que no saben defensar les conquistes ja guanyades mai podran assolir-ne de noves. Contra l’enemic imperialista defensarem l’URSS amb totes les nostres forces. No obstant, les conquistes de la Revolució d’Octubre només serviran al poble si aquest es demostra capaç d’acabar amb la burocràcia stalinista, així com en el seu moment ho féu amb la burocràcia tsarista i la burgesia.

Si s’hagués dirigit l’economia soviètica tenint en compte els interessos del poble, si la burocràcia no hagués devorat i malgastat la major part dels ingressos nacionals, si no hagués aixafat els interessos vitals de la població, s’hauria constituït en un gran pol magnètic d’atracció per als treballadors de tot el món i la seua inviolabilitat estaria garantida. Però l’infame règim opressiu de Stalin ha privat l’URSS del seu poder atractiu. En la guerra de Finlàndia la majoria dels camperols i també dels obrers d’aqueix país demostrà estar amb la seua burgesia. No pot sorprendre ningú, doncs que coneixen l’opressió sense precedents a què la burocràcia stalinista sotmet els obrers de la veïna Leningrad i de tota l’URSS. La burocràcia stalinista, tan assedegada de sang i cruel en el seu país i tan covarda davant dels enemics imperialistes, ha esdevingut així el principal perill de guerra per a la Unió Soviètica.

El vell Partit Bolxevic i la Tercera Internacional s’han desintegrat i descompost. Els revolucionaris més honestos i avançats han organitzat en l’estranger la Quarta Internacional, que ja compta amb seccions en la major part dels països del món. Jo sóc membre d’aquesta nova Internacional. En participar en aquestes tasques continue enlairant les mateixes banderes a què servia quan estava amb vostès o amb els seus germans majors en 1917 o durant els anys de la guerra civil; les mateixes banderes amb què, junt amb Lenin, construïrem l’estat soviètic i l’Exèrcit Roig.

L’objectiu de la Quarta Internacional és estendre la Revolució d’Octubre a tot el món i, alhora, regenerar l’URSS expulsant-hi la burocràcia paràsita. Només hi ha una manera d’aconseguir-ho: que els obrers, els camperols, els soldats de l’Exèrcit Roig i els marins de l’Armada Roja s’aixequen contra la nova casta d’opressors i paràsits. Per a organitzar aquesta insurrecció cal un nou partit, una organització revolucionària valenta i honesta dels obrers avançats. L’objectiu de la Quarta Internacional és la construcció d’aqueix partit en l’URSS

Obrers avançats! Siguen vostès els primers en organitzar-se sota l’estendard de Marx i Lenin, que és ara l’estendard de la Quarta Internacional! Aprenguen a crear, en la il·legalitat stalinista, vertaders i compactes cercles revolucionaris!  Establisquen contactes entre aquests cercles!  Aprenguen a establir contacte, a través de persones lleials i de confiança, especialment els marins, amb els seus companys revolucionaris dels països burgesos! És difícil, però es pot fer. La guerra actual s’estendrà cada vegada més, amuntonarà ruïnes sobre ruïnes, produirà cada vegada més dolor, desesperació i protesta, provocarà en tot el món noves explosions revolucionàries. La revolució mundial omplirà les masses treballadores soviètiques de coratge i resolució i corroirà els pilars burocràtics de la casta stalinista. És necessari preparar-se per a aquets moment amb un audaç i sistemàtic treball revolucionari. Estan en joc la sort del nostre país, el futur del nostre poble, el destí dels nostres fills i néts. A baix el Caín Stalin i la seua camarilla!

A baix la burocràcia rapaç!

Visca la Unió Soviètica, la fortalesa dels treballadors!

Visca la revolució socialista mundial!

Fraternalment,

Lev Trotski

ATENCIÓ!  La premsa de Stalin declararà per descomptat que els que transmeten aquests lletra a l’URSS són “agents de l’imperialisme”. Estiguen previnguts, perquè aquesta també és una mentida. Aquesta lletra arribarà a l’URSS per mitjà de revolucionaris de confiança que estan disposats a arriscar les seues vides per la causa del socialisme. Facen còpies d’aquesta lletra i donen-li la més àmplia difusió possible.

L.T.

1“Lletra als obrers de l’URSS”, Socialist Appeal, 11 de maig de 1940.