RAFAEL VIDIELLA

(1890-1982)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

BiografiaArticles:

Al Congrés de la Federació Socialista Catalana (Justícia Social-Octubre, 17.7.1936)