Aurkibidea

K. Marx & F. Engels

KOMUNISTA ALDERDIA-ren AGIRIA

 

 Europan zehar mamut bat dabil: komunismuaren mamua. Mamu hau estututzeko, Europa zaharreko indar denak gurutzada santuan elkartu dira: Aita Santua ta Errusia-ko kaisarra, Metternich eta Guizot, Frantzia-ko erradikalak eta alemandar sasi-zaindariak.

Zein oposizioko alderdia ez dute jo komunistatzat agintaritzan dauden bere etsaiak? Zein oposizioko alderdiak ez die ezarri komunistar irain-izena heuren kontrarioei, nahiz oposizioaren ordezko aurrenetakoak izan, nahiz atselariak?

Errealitate hontatik bikote irakaspena dator:

Europa-ko herri guztiak aitortzen dute komunismuaren indarra.

Komunistei etorri zaie garaia beren gogai, helburu ta asmoak mundu oroaren zehar zabalteko; baita-ere ordua komunista mamuari buruz zabaldu dan ipuiaren ordez, Alderdiaren agiri bat ateratzeko.

Xede hontaz bildu dira Londres-en laterri askotako komunistak. Ta ondorengo agiria idatzi dute. Ingelesez, frantzesez, alemaneraz, italieraz, flamenkeraz eta dinamarkeraz argitaratuko da.

 

 

 

<< AURKIBIDEA | I BURGESAK ETA PROLETARIOAK >>