AUGUST BEBEL(1840-1913)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Ferran August Bebel, d’Andreu Nin

Obres en preparació:

La dona i el socialisme (1879)


August Bebel Archiv