EL SOCIALISME I EL PROBLEMA DE CATALUNYA

Text de la conferència donada al Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, l’onze de febrer de 1923. Editat per la Biblioteca d’Estudis Socials (Barcelona). Versió disponible en .pdf a la web de la Fundació Rafael Campalans.

RAFAEL CAMPALANS
Índex

Pròleg de Gabriel Alomar

I. Exordi

II. La meva confessió

III. Ortodòxia i heterodòxia

IV. Ni místics ni equilibristes

V. L’abstracció i la vida

VI. Les llengües de cultura

VII. La nostra posició

VIII. El nacionalisme a Catalunya

IX. Anècdotes també

X. L’opressió de Catalunya

XI. Crida