RAFAEL CAMPALANS


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Llibres:

El socialisme i el problema de Catalunya (.pdf a la web de la Fundació Campalans) (1923)

Política vol dir pedagogia (.pdf a la web de la Fundació Campalans) (1932)

Articles:

Barcelona, “alma mater” (“Revista Nova”, 11.4.1914)

El sentit d'aquest Primer de Maig (“La Tralla”, 4.1923)

Nacionalisme i nacionalisme. Un confusionisme perillós (“La Tralla”, 1.8.1923)

Davant de l'assemblea dels dependents (“Lluita”, 9.1923)

En el centenari d'Ernest Renan (“Justícia Social”, 3.11.1923)

En aquestes hores d'angoixa (“Justícia Social”, 10.11.1923)

L'alçament (“Justícia Social”, 24.11.1923)

Socialisme i federalisme («Justícia Social», 1.12.1923)

L'ànima del cooperativisme (“Justícia Social”, 22.12.1923)

Siguem noblement sincers! (“Justícia Social”, 29.12.1923)

Socialisme i sindicalisme (“Justícia Social”, 12.1.1924)

Cap a l'abisme (“Justícia Social”, 19.1.1924)

Una nova esquerra («Justícia Social», 26.1.1924)

Inconsciència de classe: La nostra veu (“Justícia Social”, 29.1.1924)

En tombar l'any (“Justícia Social”, 5.2.1924)

Germanor socialista (“Justícia Social”, 16.2.1924)

Pobre Salvador Seguí («Justícia Social», 8.3.1924)

La responsabilitat del poble («Justícia Social», 15.3.1924)

Companys, llenceu aquestes armes (“Justícia Social”, 15.3.1924)

El dret a tenir drets (“Justícia Social”, 15.4.1924)

No hi haurà remei per a nosaltres? (“Justícia Social”, 26.4.1924)

Fixant posicions («Justícia Social», 3.5.1924)

Nèmesis (Escrit per a “Justícia Social” per al 2.6.1924; censurat, no es va poder publicar fins el 1925)

El socialisme de Jean Jaurès (“Justícia Social”, 26.7.1924)

Els nostres amics els comunistes (“Justícia Social”, 30.8.1924)

Els nostres amics s'han enfadat: “Justícia Social” i “La Batalla” (“Justícia Social”, 13.9.1924)

El corc del nacionalisme (“Justícia Social”, 29.11.1924; article suprimit en el seu moment per la censura militar prèvia)

Un crit d'alerta als homes de bona voluntat (“Justícia Social”, 6.12.1924)

Un pròleg que no té res a veure (“Justícia Social”, 12.12.1924, introducció a l'especial sobre controvèrsies de socialisme i sindicalisme)

Corol·laris (“Justícia Social”, 13.12.1924)

El partit del treball (“Justícia Social”, 20.12.1924)

La revelació i el confort (“Justícia Social”, 2.1.1925)

El dividende (“Justícia Social”, 18.4.1925)

Entorn del col·laboracionisme («Justícia Social», 26.9.1925)

L'esperit de partit (“Justícia Social”, 26.9.1925)

Una mica de serenitat, companys! (“Justícia Social”, 26.9.1925)

Solidaritat internacional (“Justícia Social”, 10.10.1925)

Senyals del temps (“Justícia Social”, 2.11.1925)

En la mort de Pablo Iglesias (“Justícia Social”, 12.12.1925)

Les vergonyes morals (“Justícia Social”, 29.12.1925)

Del foc a les brases (“L'Opinió”, 31.3.1928)

Quan el poble hi posa el cor (“L'Opinió”, 13.4.1931)

Reverenciem els profetes i seguim el camí assenyalat: En la commemoració de les Bases de Manresa (“L'Opinió”, 7.5.1931)

L'Estatut de Catalunya i nosaltres (“Justícia Social”, 18.7.1931)

On anem? Els perills de l'hora (“Justícia Social”, 25.7.1931)

Miracles, encara (“Justícia Social”, 25.7.1931)

Els perills del desencant: una veu d'alerta contra la demagògia “estatutista” (“La Humanitat”, 23.2.1932)

Socialisme i comunisme: 1. Els nostres amics del BOC («Justícia Social», 22.10.1932)

Socialisme i comunisme: 2. Les modes que arriben tard («Justícia Social», 29.10.1932)

Socialisme i comunisme: 3. Elogi de la Revolució d’Octubre i 4. Escoli («Justícia Social», 5.11.1932)

Socialisme i comunisme: 5. Mentre lladren a la lluna («Justícia Social», 12.11.1932)

Socialisme i comunisme: 6. Per què enganyeu el poble? («Justícia Social», 19.11.1932)

Socialisme i comunisme: 7. L’home més poderós del món («Justícia Social», 26.11.1932)

Socialisme i comunisme: 8. Crim i càstig («Justícia Social», 3.12.1932)

Discursos:

Coses dites per l'acabament de la tragèdia (Parlaments fets als mítings del “Comitè d'Actuació Civil”, Teatre Nou, 22.4.1923 i al Teatre del Bosch, 3.5.1923)

Com hem parlat al poble, nosaltres (Discurs pronunciat al míting del Poble Nou del 10 d'abril del 1931)

Manifests:

Crida inicial (Manifest inicial de la campanya contra el territorisme del “Comitè d'Actuació Civil”) (abril del 1923)

Al poble de Barcelona (Segon manifest del “Comitè d'Actuació Civil”) (2.6.1923)

Un manifest autèntic de la Lliga Catalana dels Drets de l'Home (tardor de 1923)

Lletres:

Contra el confusionisme (Lletra oberta a l'amic Carles Pi i Sunyer) (publicada a “La Publicitat”, 7.4.1923)

Entrevistes:

Crisi d'homes? Crisi d'idees? (Resposta a l'enquesta de “La Veu de Catalunya”, 3.12.1927)

Una resposta a l’enquesta de «L’Opinió» («L’Opinió», 20.10.1928)

Universitat-universalitat (Resposta a l'enquesta del diari “La Ciutat”, 30.1.1931)