H.M. Hyndman

L’evolució de la revolució


Prefaci

El meu objectiu en escriure aquest llibre és oferir una imatge de les influències econòmiques en el creixement de la societat humana. En una època en la qual els moviments revolucionaris són en marxa per tot el món civilitzat podem aprendre, fins a un cert punt, del passat què evitar en el present i el futur.


El meu deute envers les obres de Lewis H. Morgan i Karl Marx són manifestos, per bé que m'he aventurat a diferir, ocasionalment, d'aquests grans autors. En tractar amb la decadència de l'esclavitud he extret de l'admirable escola italiana d'història econòmica encapçalada per Ciccotti i Salvioli. Sóc conscient de moltes limitacions del meu intent de resumir breument les primeres institucions i el desenvolupament subsegüent de la humanitat. Però esper que puga induir homes més joves que jo a elaborar un estudi més complet d'aquest gran tema.


El títol me'l suggerí el meu amic, el senyor Curtis Brown.

 

H.M.H.
9 Queen Anne’s Gate
13 Well Walk, Hampstead
September 1920.

 

INTRODUCCIÓ