Ha


John Burdon Sanderson Haldane (Oxford, 1892 - Bhubaneshvara, 1964)

Genètic i bioquímic, conegut com a JBS Haldane. Professor de Fisiologia a la Royal Institution, i de Bioquímica i de Genètica a la Universitat de Londres. Les seues aportacions més destacades foren l'aplicació matemàtica als fenòmens genètics (especialment, dels trets quantitatius). Preocupat pel lligam entre la bioquímica i la genètica (Enzymes, 1930), i entre l'aparent oposició entre la genètica mendeliana i l'evolució darwinista, fou un dels precursors de la síntesi neodarwinista. D'altra banda es preocupà de les implicacions de la biologia humana en la política (Science and Ethics, 1928; Heredity and Politics, 1938), i de la relació entre marxisme i ciència (Marxist Philosophy and the Sciences, 1938).

Veieu: the JBS Haldane Internet Archive i la seua versió catalana.

Duncan Hallas (Manchester, 1925 – 2002)

Fill d'una família treballadora de Manchester. Poc després de començar a treballar ingressà en la Trotskyist Workers Internacional League. El 1943 fou reclutat per l'exèrcit britànic. Destinat a Egipte, el 1945, acabada la guerra, participà en un important motí de soldats. De nou a Anglaterra s'apropà a Tony Cliff amb qui coincidí en la crítica del trotskisme “ortodox”, i fou amb ell membre fundador del Socialist Review Group. Aquest grup donà lloc al British Socialist Workers Party i a la International Socialist Tendency. Als anys 1950 i a principis dels 1960 deixà una mica de banda el grup per actuar en el sindicat de professors i en altres lluites sectorials. L'aixecament del 1968 el portà de nou a International Socialists, i es convertí en un dels més importants membres. Destacà en la feina divulgadora del marxisme en articles i conferències. Per motius de salut, el 1995 deixà la política activa.

Vegeu: the Duncan Hallas Internet Archive i la seua versió catalana (en construcció).

Chris Harman (Gran Bretanya, 8.11.1942 – Cairo, 7.11.2009)

Fill d’una família treballadora. Es va vincular al Socialist Review Group (SRG) en la seva etapa d’estudiant a la Universitat de Leeds. De Leeds passà a la London School of Economics (LSE), on fou deixeble de Ralph Milliband. Fou dels animadors de la LSE Socialist Society i del seu òrgan, The Agitator, tascà que compaginà en el treball dins l’SRG i «International Socialists» (IS). Dins d’IS, primer, i del Socialist Workers Party (SWP), destacà per l’aportació teòrica, especialment com a editor de l’International Socialism Journal.

Vegeu: Arxiu d’obres de Chris Harman (en construcció).


Index de la lletra h

Index onomàstic | Index de l'enciclopèdia