In


Independentistes dels Països Catalans (IPC)

Partit polític independentista i marxista fundat el 1979. Fou la formació successora del PSAN-provisional, a la que s'hi unia la nordcatalana Organització Socialista d'Alliberament Nacional (OSAN). Carles Castellanos en fou el dirigent més destacable. Va mantindre unes estretes relacions amb formacions independentistes d'altres països, molt especialment basques (Herri Batasuna) i gallegues (Union do Povo Galego). El seu òrgan fou "Lluita" (diferent de l'òrgan homònim editat pel PSAN-oficial). Promogué la fomació, bé en solitari, bé amb d'altres organitzacions independentistes, d'un seguit de plataformes sectorials de base àmplia, com ara els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC), els Col·lectius d'Obrers en Lluita (COLL), els Grups de Defensa de la Llengua, Dones Independentistes. A partir de 1983 participà en el procés de formació d'una organització independentista de masses, materialitzada el 1985 en el Moviment de Defensa de la Terra (MDT). Les tensions entre IPC i el PSAN provocaren la ruptura de l'MDT (1988), escindit en dues plataformes homònimes. Posteriorment el partit IPC es va dissoldre dins l'MDT.

Lectura addicional: Història de l'independentisme (I, II, III, IV) (1979-1994), de David Bassa, Carles Benítez, Carles Castellanos i Raimon Soler.


Index de la lletra i

Index onomàstic | Index de l'enciclopèdia