Co


Comunisme

A cadascú d'acord amb les seves necessitats, de cadascú d'acord amb la seva capacitat.

Karl Marx
Crítica del programa de GothaA la societat comunista, on ningú té una esfera exclusiva d'activitat, sinó que cadascú pot realitzar-se en qualsevol ofici que desitgi, la societat regula la producció general i per tant fa possible que avui faci una cosa i demà una altra, caci al matí, pesqui a la tarda, porti ramats el vespre, faci una crítica després de sopar, només pel fet de tenir enteniment, sense haver de convertir-me en caçador, pescador, ramader o crític.

Marx i Engels
La ideologia alemanya
"Propietat privada i comunisme"Des del moment que tots els membres de la societat, o almenys la gran majoria, han aprés a administrar l'estat per si sols, han posat aquesta tasca a les seves pròpies mans i han organitzat un control sobre la insignificant minoria capitalista, sobre la gent que desitja preservar els seus costums capitalistes i sobre els treballadors que han estat corromputs pel capitalisme - des d'aquest moment la necessitat d'un govern de qualsevol tipus comença alhora a desaparèixer. Com més completa és la democràcia, més proper és el moment en què deixa de ser necessària. Com més democràtic és "l'estat", que consisteix en els treballadors armats, i que "ja no és un estat en el sentit propi de la paraula", més ràpidament es fa sobrera qualsevol forma d'estat.

"Llavors s'obrirà la porta cap a la transició des de la primera fase de la societat comunista [socialisme] cap a la fase superior [comunisme], i amb ella el bandejament definitiu de l'estat.

Vladimir Lenin
L'estat i la revolució
Cap. 5. "La fase superior de la societat comunista"El comunisme és la superació positiva de la propietat privada com a auto-alienació humana, i per tant l'apropiació veritable de l'essència per l'home i per a l'home. És la restauració completa de l'home a si mateix com a ésser social - és a dir, humà -, una restauració que s'ha fet conscient i que té lloc al llarg de tot el període de desenvolupament anterior. Aquest comunisme, com a naturalisme completament desenvolupat, equival a l'humanisme, així com l'humanisme plenament desenvolupat equival al naturalisme; és la solució genuina del conflicte entre l'home i la natura, i entre els homes, i la solució autèntica del conflicte entre l'existència i l'ésser, entre l'objectificació i l'autoafirmació, entre la llibertat i la necessitat, entre l'individu i l'espècie. És la solució a l'enigma de la història i ell mateix sap que és la solució.

Karl Marx
Manuscrits econòmics i filosòficsAquesta "alienació" [la provocada per la propietat privada], lògicament, només es pot abolir si es donen dues premisses pràctiques. Per a que s'hagi tornat un poder "intolerable", és a dir un poder contra el qual els homes facin una revolució, necessàriament ha d'haver desheretat una gran massa de la humanitat, i produït, al mateix temps, la contradicció de l'existència d'un món de riquesa i cultura, i aquestes dues condicions necessiten d'un gran increment de la potència productiva i d'un alt grau de desenvolupament. I, d'altra banda, aquest desenvolupament de les forces productives (que per ell mateix implica l'existència empírica real dels homes en el seu ésser històric, enlloc de local) és una premissa pràctica absolutament necessària, perquè sense ella la misèria simplement és general, i en aquesta indigència es reproduirien necessàriament la lluita per la supervivència i tots els negocis bruts de sempre; i encara més, com que només amb aquest desenvolupament universal de les forces productives s'estableix un comerç universal entre els homes, que produeix simultàniament a totes les nacions el fenòmen del "desheretament" de les masses (competència universal), es fa que cada nació depengui de les revolucions de les altres, i que finalment s'hagin posat individus empíricament i històrica universals en el lloc dels locals.

Sense això:
        (1) el comunisme només podria existir com a fenòmen local;
        (2) les pròpies forces del comerç no s'haurien desenvolupat com a poder universal i, per tant, intolerable: haurien continuat com a condicions domèstiques envoltades de supersticions; i
        (3) qualsevol expansió comercial suprimiria el comunisme local.

Empíricament, el comunisme només és possible com un acte dels pobles dominants "tots a una" i simultàniament, la qual cosa presuposa que el desenvolupament universal de les froces productives i el comerç internacional porten cap al comunisme. A més, la massa de treballadors desheretats - la posició absolutament precària del treball - impulsa la seva completa separació del capital o fins i tot d'un relatiu benestar i, per tant, ja no només se'ls priva temporalment del propi treball com a font segura d'ingressos - com presuposa el mercat mundial a través de la competència. El proletariat per tant només pot existir històricament, com el comunisme, i la seva activitat, només pot tenir una existència "històrica". Per existència històrica dels individus s'entén l'existència d'individus que està directament lligada amb la història universal.

El comunisme no és per nosaltres un estat de les coses que s'ha d'establir, un ideal al qual s'ha d'ajustar la realitat. Anomenem comunisme el moviment real que aboleix l'estat actual de les coses. Les condicions d'aquest moviment resulten de les premisses ara existents.

Marx i Engels
La ideologia alemanyaEl comunisme no pren a ningú el poder d'apropiar-se productes socials, només pren el poder de subjugar amb aquesta apropiació el treball d'altri.

En la societat burgesa el treball humà només és un mitjà per a multiplicar el treball acumulat. En la societat comunista el treball acumulat és només un mitjà per a prolongar, enriquir i afavorir el procés de vida dels obrers.

Quan, en el curs de l'evolució hauran desaparegut les diferències de classe i tota la producció serà concentrada a les mans dels individus associats, el poder públic perdrà el seu caràcter polític. El poder polític, en el sentit propi de la paraula, és el poder organitzat d'una classe per a l'opressió d'una altra. Quan el proletariat en la lluita contra la burgesia s'uneix necessàriament en classe, es transforma, per mitjà d'una revolució, en la classe dominant i, com a classe dominant, aboleix violentament les velles relacions de producció, i així, amb aquestes relacions de producció aboleix també les condicions d'existència de l'antagonisme de classes, les classes en general, amb això el seu propi domini com a classe. Al lloc de la vella societat burgesa, amb les seves classes i antagonismes de classe, sorgeix una associació, en la qual el lliure desenvolupament de cada u és la condició per al lliure desenvolupament de tothom.

Karl Marx i Friedrich Engels
Manifest del Partit Comunista. "Proletaris i comunistes"Veieu també: comunistes, socialisme, llibertat, i democràcia.
Desenvolupament històric del comunisme


Comunisme primitiu: la més antiga de les formacions socioeconòmiques de la societat humana que existia abans del sorgiment de la societat de classes.

Les famílies humanes primitives eren el centre de les seves activitats econòmiques, religioses, etc., i a la vegada estaven en simbiosi amb el conjunt de la comunitat. El matrimoni era exògam (fora de la família). El comunisme primitiu assoli el seu pic de desenvolupament organitzatiu en el sistema de clans. Aquí les relacions productives es basaven en la propietat comuna (col·lectiva) dels mitjans de producció, i alhora existia una propietat personal (armes, articles de la llar, roba, etc.).

A la llar del comunisme antic, en la que hi vivien diverses parelles amb les seves criatures, la tasca encomanada a les dones de dirigir els assumptes domèstics era una indústria tan necessària socialment i pública com l'obtenció del menjar pels homes. Amb la família patriarcal [després del comunisme primitiu], i encara més amb la família monògama unitària, va arribar un canvi. La gestió domèstica perdé el seu caràcter públic en la família monògama unitària. Ja no afectava a la societat. Es va convertir en un servei privat; la dona passava a ser el primer serf, exclosa de qualsevol participació en la producció social.

El concepte marxista de la classe comença amb el comunisme primitiu, abans de què es creessin realment les classes. Considerat aquest estadi de l'evolució humana com el més antic i bàsic, mitjançant un raonament dialèctic apareix una formació social oposada (la societat classista), que s'unirà amb la societat primitiva per anar cap a una societat que inclogui aspectes tant de la societat classista com de la primitiva, i que al mateix temps superi a totes dues: aquesta societat s'anomena comunisme.

Sense soldats, sense guàrdies, sense policia, sense nobles, reis, regents, prefectes o jutges, sense presons, sense processos - i tot segueix el seu curs ordinari. Qualsevol baralla o disputa la resol tota la comunitat afectada, el clan o la tribu, o entre els propis clans; només com a mesura excepcional i extrema s'amenaça amb la revenja de sang - i la nostra pena de mort no és més que revenja de sang en una forma civilitzada, amb totes les avantatges i inconvenients de la civilització. Malgrat que hi havien més assumptes a resoldre en comú que no pas avui dia - a la llar hi conviuen diverses famílies en comú, i és comunista, la terra pertany a la tribu i només els petits horts pertanyen provisionalment a les llars - encara no hi ha necessitat de ni tant sols una guspira del nostre complicat aparell administratiu amb totes les seves ramificacions. Les decisions les prenen els que hi estan implicats, i en molts casos tot ja està establert pels costums seculars. No hi pot haver cap pobre ni cap necessitat - la llar comunal i el clan respecten les seves obligacions vers els vells, els malalts i els discapacitats de guerra. Tots són iguals i lliures - dones incloses. No hi ha lloc encara per l'esclavitud ni, com a regla general, per la dominació d'altres tribus. Quan, cap a l'any 1651, els iroquesos havien conquerit als eries i a la "nació neutral", els oferiren l'entrada a la confederació en condicions; només va ser quan les tribus derrotades rebutjaren l'oferta, que se les expulsà del territori.

Si bé hi ha aspectes de la societat comunistes que són comparables als del comunisme primitiu, el ple comunisme només es pot aconseguir un cop la societat classista hagi acomplert el seu curs: des de la seva concepció (societat esclavista), naixement (societat feudalista) i multiplicació (societat capitalista), i després de la seva caiguda gradual (societat socialista). En aquest punt el moviment de la història humana haurà recorregut tot el curs del seu cicle havent passat del comunisme primitiu a la societat més profundament classista. Al final del seu cicle, inclourà tant aspectes del comunisme primitiu com de la societat classista, si bé superant-los.

El comunisme primitiu no podia durar per sempre. El seu aparell organitzatiu i productiu és massa primitiu per extendre's més enllà dels límits d'una comunitat. La formació d'una societat classista és necessària per fer això possible.

Però no hem d'oblidar que aquesta organització estava condemnada. No anava més enllà de la tribu. La confederació de tribu ja marca l'inici del seu col·lapse, que es farà patent poc després, i que ja era patent en els intents de dominació dels iroquesos. Fora de la tribu no hi havia lleis. Sempre que no hi hagués un tractat explícit de pau, cada tribu estava en guerra amb les altres, i les guerres estaven marcades per la crueltat que distingeix l'home d'altres animals, i que només mitigà més tard pel seu propi interès. La constitució tribal en els seus millors dies, tal com es donava a Amèrica, precisava d'un estat de la producció extremadament subdesenvolupat i per tant una població extremadament dispersada en una àmplia àrea. L'actitud de l'home vers la natura era conseqüentment d'un subjecció gairebé completa a un poder estrany i incomprensible, com es reflectia en les seves concepcions religioses. L'home estava lligat a la seva tribu, tant en relació amb els estranys de fora com amb ell mateix; la tribu, el clan, i les seves institucions eren sagrades i inviolables, un poder superior establert per la natura, al qual els individus es sotmetien incondicionalment de cor, de pensament i d'acció. Per molt impressionants que ens sembli la gent d'aquesta època, són completament intercanviables entre si; com diu Marx, encara estan lligats per un cordó umbilical amb la comunitat primitiva. El poder d'aquesta comunitat primitiva s'havia de trencar, i es trencà. Però es trencà per esdeveniments que en un principi semblaven una degradació, una decadència de la grandesa de la senzilla moral de l'antiga societat tribal. Els més baixos interessos - una baixa codícia, uns brutals apetits, una sòrdida avarícia, un robatori egoista dels béns comuns - inauguraven la nova i civilitzada societat classista. Fou pels mitjans més vils - robatori, violència, frau, traïció - que es minà i derrocà l'antiga societat tribal. I la pròpia nova societat, durant els dos mil·lennis i mig d'existència, no ha estat mai res més que el desenvolupament d'una petita minoria en perjudici de la gran majoria explotada i oprimida; avui això és més cert que mai.

Friedrich Engels
L'origen de la família, de la propietat privada i de l'estat

Comunisme utòpic: Assolí per primer cop una expressió clara a l'Anglaterra feudalista del segle XVI, quan fou presentat per Thomas More a la seva Utopia (1516). Era una visió nostàlgica i idealista del comunisme primitiu, considerant les seves relacions socials molt superiors a les d'un sistema feudal de grans desigualtats i d'una opressió extrema. Amb la seva idea d'una societat utòpica, More creia que només necessitava convèncer l'aristocràcia de la possibilitat d'aquest món, per a que s'aconseguís.

Des del primer moment, la burgesia duia en el seu si la pròpia antítesi: els capitalistes no poden existir sense els obrers assalariats, i en la mateixa proporció que el mestre medieval del gremi es va convertir en el burgès modern, els oficials dels gremis i els jornalers independents es van convertir en proletaris. I bé que, en general, la burgesia, en la seva lluita contra la noblesa, podia pretendre de representar alhora els interessos de les diferents classes treballadores de l'època, en cada gran moviment burgès hi havia explosions independents de la classe predecessora, més o menys desenvolupada, del proletariat modern. Per exemple, a l'època de la Reforma i de les guerres pageses a Alemanya, els anabaptistes i Thomas Münzer; en la gran Revolució anglesa, els levellers; en la gran Revolució francesa, Babeuf.

Aquests esclats revolucionaris d'una classe encara no desenvolupada van anar acompanyats de les corresponents formulacions teòriques. Als segles XVI i XVII hi havia les visions utòpiques d'unes condicions socials ideals; al segle XVIII, veritables teories comunistes (Morelly i Mably). L'exigència d'igualtat no es limitava ja als drets polítics; s'estenia també a les condicions socials dels individus. No sols s'havien d'abolir els privilegis de classe, sinó també les diferències de classe. La primera forma que va adoptar la nova doctrina va ser un comunisme ascètic, espartà, que denunciava tots els plaers de la vida. Després van venir els tres grans utopistes: Saint-Simon, per al qual el moviment de la classe mitjana tenia encara una certa importància, al costat del moviment proletari; Fourier, i Owen, el qual, en el país on la producció capitalista estava més desenvolupada i sota la influència dels antagonismes que aquesta producció engendrava, va elaborar les seves propostes per a l'eliminació de les diferències de classe d'una manera sistemàtica i en relació directa amb el materialisme francès.

Aquest tres autors tenen una cosa en comú. Cap d'ells no apareix com el representant dels interessos d'aquell proletariat que el desenvolupament històric havia produït. Igual com els filòsofs francesos no pretenen d'emancipar primerament una classe particular, sinó tota la humanitat de cop. Igual com ells, volen instaurar el regne de la raó i de la justícia eterna, però aquest regne, tal com ells el veuen, està tan lluny del dels filòsofs francesos com el cel de la terra.

Per als tres reformadors socials, el món burgès, basat en els principis d'aquests filòsofs, és irracional i injust i, per tant, ha de ser arraconat entre els trastos vells com el feudalisme i totes les fases anteriors de la societat. Si la raó pura i la justícia no han regit el món fins aleshores, és perquè els homes no les han compreses degudament. Cal, doncs, l'individu genial, que ja ha aparegut i comprèn la veritat. Que ja hagi aparegut i que comprengui clarament la veritat no és un fet inevitable, una anella necessària en la cadena del desenvolupament històric, sinó una casualitat feliç. També hauria pogut néixer cinc-cents anys abans i haver estalviat a la humanitat cinc-cents anys d'errors, de lluites i de sofriments.

Ja hem vist que els filòsofs francesos del segle XVIII, els peoners de la revolució, apel·laven a la raó com a jutge únic de la realitat. Calia fundar un govern racional, una societat racional; tot allò que anava contra la raó eterna s'havia d'eliminar sense pietat. Hem vist també que aquella raó eterna no era, en realitat, res més que la comprensió idealitzada del ciutadà del segle XVIII, que s'estava convertint en burgès. La Revolució francesa va convertir en realitat aquella societat i aquell govern racionals.

Però el nou ordre de coses, per racional que fos en comparació amb la situació anterior, estava molt lluny de ser absolutament racional. L'Estat basat en la raó es va esfondrar completament; el ''contracte social'' de Rousseau va trobar la seva realització en el regne del Terror, del qual va fugir la burgesia , que havia perdut confiança en la seva pròpia capacitat política, per refugiar-se de primer en la corrupció del Directori i finalment sota l'ala del despotisme napoleònic. La promesa de pau eterna es va convertir en una incessant guerra de conquesta. La societat basada en la raó no havia tingut pas una millor sort. L'antagonisme entre els rics i els pobres, en comptes de dissoldre's en la prosperitat general, s'havia intensificat amb "eliminació dels gremis i d'altres privilegis , els quals l'atenuaven fins a un cert punt, i amb la desaparició de les institucions de beneficència de l'Església. L'''alliberament de la propietat'' de les traves feudals, finalment realitzat, es convertí per als petits capitalistes i els petits propietaris esclafats per la irresistible competència dels grans capitalistes i terratinents, en llibertat de vendre la seva petita propietat a aquests senyors; en allò que concernia els petits capitalistes i els petits propietaris, aquest alliberament era, doncs, ''alliberament respecte a tota mena de propietat''. El desenvolupament de la indústria sobre una base capitalista va convertir la misèria de les masses treballadores en condició d'existència de la societat. El pagament al comptat va esdevenir cada vegada més, per a dir-ho amb les paraules de Carlyle, l'únic vincle entre l'home i "home. El nombre de delictes va augmentar un any darrera l'altre. Els vicis feudals s'exhibien obertament a la llum pública; "ordre burgès no els va destruir, però els va empènyer cap al fons de l'escena, amagats. En canvi, van començar a florir amb exuberància els vicis burgesos, fins aleshores practicats en secret. El comerç va anar degenerant cada vegada més en estafa. La ''fraternitat'' del lema revolucionari es va encarnar en les trampes i rivalitats de la batalla de la competència. "opressió per la força va ser reemplaçada per la corrupció; l'espasa va ser substituïda per l'or en el paper de primera palanca social. El dret de cuixa va ser transferit dels senyors feudals als fabricants burgesos. La prostitució es va incrementar en proporcions inoïdes. El matrimoni va continuar essent la forma de prostitució legalment reconeguda, la capa oficial, complementada, a més, per una rica collita d'adulteris.

Els utopistes volien trobar en el cervell humà la solució dels problemes socials, oculta encara en unes condicions econòmiques poc desenvolupades. La societat només tenia defectes: la tasca de la raó era eliminar-los. Calia descobrir, doncs, un sistema nou i més perfecte d'ordre social i imposar-lo a la societat des de fora amb la propaganda i, allí on fos possible, amb l'exemple de models experimentals. Aquells nous sistemes socials naixien condemnats per el seu caràcter utòpic; con més completa era l'elaboració dels seus detalls, menys podien evitar la caiguda en el regne de la pura fantasia.

Friedrich Engels
Socialisme: utòpic i científic

Comunisme totalitari: En aquest sistema l'estat encara existia i era el representant del proletariat, però sense ser controlat per cap forma directa pel proletariat, sinó per un partit polític únic que declarava treballar pels interessos del proletariat. Era doncs un sistema totalitari, que s'expressava teòricament per una planificació estatal centralitzada, i on la llibertat individual estava severament retallada.

Les formes més significatives de comunisme totalitari foren les establertes en els estats subdesenvolupats, amb un proletariat que necessitava unir-se amb la pagesia per tal d'aconseguir el triomf. En aquests estats el desenvolupament econòmic i social progressà més ràpidament que sota el capitalisme, i la seva viabilitat com a sistema contra l'opressió imperialista de les nacions subdesenvolupades és clara (compareu Índia amb Xina des de la seva independència a finals dels anys 1940 fins avui).

Comunisme complet: Cap estat comunista totalitari mai ha proclamat haver assolit un comunisme complet, tal i com s'ha descrit a l'inici d'aquesta definició. Les condicions prèvies necessàries per un comunisme complet, com les descriuen Marx, Engels i Lenin, són un llarg període de socialisme a escala mundial, i la inexistència de classes, la qual cosa porta a la desaparció del govern (ja que esdevé innecessari).
Index de la lletra c

Index Temàtic | Index de l'Enciclopèdia