Enciclopèdia del marxisme: índex temàtic

 


Ut


Utopia

[ou-topos = enlloc] Originalment fou el nom de l'illa fictícia de Thomas Moore, una república atea i comunista que descriu a la seva novel·la de 1515, Utopia. De llavors ençà, el mot ha designat qualsevol visió d'una societat perfecte que fa el paper d'ideal per un moviment social que defensi el canvi de les condicions vigents. La connotació d'utopia, com en el “socialisme utòpic”, és que l'estadi ideal de la societat que representa no té una base real en l'actualitat i que pot ser una idealització impossible o inassolible. El contrari a l'utopia en aquest sentit és la condició que ja té una base real, per bé que embrionària.

Entre les utopies que s'han imaginat al llarg de la història hi trobem.

 • La República de Plató: una idealització de la societat esclavista amb un rígid sistema de classes.

 • La Utopia comunista de Thomas Moore.

 • I mondi (1552) de l'humanista Antonio Doni, La città felice (1553) de Francesco Patrizi, Civitas Solis (1602) de Tomasso Campanella i la científica New Atlantis (1627) de Francis Bacon.

 • La utopia cristiana de Samuel Gott a Novae Solymae libri sex (1648).

 • La utopia igualitària de Digger, a l'obra de Gerrard Winstanley, The Law of Freedom (1652), i la de James Harrington a Common-Wealth of Oceana (1656) basada en la propietat universal de la terra.

 • La llibertària de Gabriel de Foigny a Terre australe connue (1676) i la de François Fénelon a Télémaque (1699) basada en l'exhaltació de la vida senzilla. Louis-Sébastien Mercier a L'An 2440 (1770) anticipava la Revolució Francesa.

 • La de G.A. Ellis a New Britain (1820) i la d'Étienne Cabet a Voyage en Icarie (1840) s'ocupaven dels problemes socials dels Estats Units, alhora que les de Bulwer-Lytton a The Coming Race (1871) i William Morris a News from Nowhere (1890), optaven per eliminar l'economia.

 • Edward Bellamy a Looking Backward, 2000-1887 (1888) i Theodor Herzka a A Visit to Freeland (1894) visionaven la societat socialista, mentre H.G. Wells a Time Machine (1895) exponia els perills de la societat de classe i a A Modern Utopia (1905) les virtuts del socialisme.

També se n'han realitzat d'utopies. Els projectes utòpics inclouen:

 • La Nova Harmonia de Robert Owen, fundada el 1825 era més una cooperativa que no pas una societat comunista. Impulsà la primera llar d'infants, la primera escola d'oficis, la primera biblioteca pública i la primera escola pública de base comunitària dels Estats Units.

 • Entre 1841 i 1859 s'establiren 28 colònies als Estats Units de seguidors de François Charles Fourier. Els icarians, seguidors d'Étienne Cabet, establiren comunitats malaurades a Illinois, Missouri, Iowa i Califòrnia, com fou el cas del metge Joan Rovira que participà en la fundació de Nauwoo (1848).

 • El 1890, 500 socialistes australians dirigits per William Lane crearen “Nova Austràlia” a la selva paraguaia, sota uns principis socialistes, i que ha perdurat fins l'actualitat. .


Índex de la lletra u

Índex temàtic | Enciclopèdia del marxisme