STÉPHANE JUST

(1921-1997)


Secció catalana de The Marxists' Internet Archive.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia1976: Objectiu-subjectiu.