Rosa Luxemburg

L’acumulació del capital

Pròleg

El present treball, em fou inspirat per la Introducció a l’Economia Política, obra de vulgarització en què porte ja molt de temps treballant, constantment interrompuda per la meua tasca a l’escola del Partit i per les meues campanyes d’agitació. Al gener d’enguany, després de les eleccions al Parlament, en escometre novament aquell treball per tal d’acabar, almenys en les seues línies generals, aquesta vulgarització de la teoria econòmica marxista, ensopeguí amb una dificultat inesperada. No assolia exposar amb suficient claredat el procés global de la producció capitalista en el seu aspecte concret, ni els seus límits històrics objectius. Aprofundint en l’assumpte, vaig arribar a la conclusió que no es tractava simplement d’una dificultat d’exposició, sinó que aquesta dificultat era la closca d’un problema teòricament relacionat amb la doctrina del tom II d’El Capital de Marx, i que, a més a més, transcendia a la pràctica de la política imperialista actual i a les seues arrels econòmiques. He intentat formular amb tota exactitud científica aquest problema. Si ho hagués assolit, el meu treball no tindria només un interès teòric pur, sinó que també tindria, al meu parer, una certa importància per a la nostra lluita pràctica contra l’imperialisme.


ROSA LUXEMBURG

Desembre, 1912