Rosa Luxemburg

L’acumulació del capital

1913

Versió catalana establerta des de: La acumulació del capital, Edicions Internacionals Sedov (http://grupgerminal.org/?q=node/450). Disponible també en .pdf.
Pròleg

PRIMERA PART

El problema de la reproducció

CAPÍTOL I

Objecte d’aquesta investigació

CAPÍTOL II

Anàlisi del procés de reproducció, segons Quesnay i Adam Smith

CAPÍTOL III

Crítica de l’anàlisi de Smith

CAPÍTOL IV

L’esquema marxista de la reproducció simple

CAPÍTOL V

La circulació dels diners

CAPÍTOL VI

La reproducció ampliada

CAPÍTOL VII

Anàlisi de l’esquema marxista de la reproducció ampliada

CAPÍTOL VIII

Intents de solució de la dificultat per Marx

CAPÍTOL IX

La dificultat des del punt de vista del procés de circulació

SEGONA PART

Exposició històrica del problema

PRIMER ASSALT

Controvèrsies entre Sismondi-Malthus i Say-Ricard Mac Culloch

CAPÍTOL X

La teoria sismondiana de la reproducció

CAPÍTOL XI

Mac Culloch contra Sismondi

CAPÍTOL XII

Ricardo contra Sismondi

CAPÍTOL XIII

Say contra Sismondi

CAPÍTOL XIV

Malthus

SEGON ASSALT.

Controvèrsia entre Rodbertus i von Kirchmann

CAPÍTOL XV

La teoria de la reproducció de von Kirchmann

CAPÍTOL XVI

Rodbertus i la seua crítica de l’escola clàssica

CAPÍTOL XVII

Anàlisi de la reproducció per Rodbertus

TERCER ASSALT

Struve-Bulgakow- Tugan-Baranowski contra Woronzof-Nicolai-on

CAPÍTOL XVIII

Nou plantejament del problema

CAPÍTOL XIX

CAPÍTOL XX

Nikolai-on

CAPÍTOL XXI

Les “terceres persones” i els tres imperis mundials de Struve

CAPÍTOL XXII

Bulgakof i el seu complement de l’anàlisi marxista

CAPÍTOL XXIII

La “desproporció” del senyor Tugan-Baranowski

CAPÍTOL XXIV

L’ocàs del marxisme “legal” rus

TERCERA PART

Les condicions històriques de l’acumulació.

CAPÍTOL XXV

Contradiccions de l’esquema de la reproducció ampliada

CAPÍTOL XXVI

La reproducció del capital i el seu medi ambient

CAPÍTOL XXVII

La lluita contra l’economia natural

CAPÍTOL XXVIII

La introducció de l’economia de mercaderies

CAPÍTOL XXIX

La lluita contra l’economia camperola

CAPÍTOL XXX

Els emprèstits internacionals

CAPÍTOL XXXI

Aranzels protectors i acumulació

CAPÍTOL XXXII

El militarisme com a camp de l’acumulació del capital