EMILI GÓMEZ NADAL

(1907-1994)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

BiografiaArticles:

Catalunya i València («Acció Valenciana», 20.1.1931)

A l'entorn del nostre estatut: El País Valencià («Avant», 30.5.1931)

A l'entorn del nostre estatut: Moment crític («Avant», 14.10.1931)

De cara al Sol llevant («Nueva Cultura», 12.1935)