E. SYLVIA PANKHURST
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Opuscles:

1922: La veritat sobre la guerra del petroli.

Sèries d’articles:

1921: El comunisme i les seues tàctiques

Articles:

1919: Els obrers britànics i la Rússia soviètica

1923: La societat futura

Lletres:

Lletra a Lenin (27 d’octubre del 1920)
E. Sylvia Pankhurst Archive