Què és el marxisme: Comunisme


Lectures addicionals sobre el comunisme

Veieu també la definició de comunisme de l'enciclopèdia del marxisme.


 

Fonaments de comunisme, de Friedrich Engels

Què és el comunisme? El comunisme és la doctrina de les condicions de l'alliberament del proletariat. Què és el proletariat? El proletariat és la classe social que viu completament de la venda del seu treball i que no treu profit de cap mena del capital; del qual la prosperitat i la misèria, la vida i la mort, la simple existència depenen de la demanda de treball, i per tant de la mutable situació econòmica, de les incerteses de la competència sense fre.

 

El Manifest Comunista, de Karl Marx i Friedrich Engels

Quan, en el curs de l'evolució hauran desaparegut les diferencies de classe i tota la producció serà concentrada a les mans dels individus associats, el poder públic perdrà el seu caràcter polític. El poder polític, en el sentit propi de la paraula, és el poder organitzat d'una classe per a l'opressió d'una altra. Quan el proletariat en la lluita contra la burgesia s'uneix necessàriament en classe, es transforma, per mitjà d'una revolució, en la classe dominant i, com a classe dominant, aboleix violentament les velles relacions de producció, i així, amb aquestes relacions de producció aboleix també les condicions d'existència de l'antagonisme de classes, les classes en general, amb això el seu propi domini com a classe.Al lloc de la vella societat burgesa, amb les seves classes i antagonismes de classe, sorgeix una associació, en la qual el lliure desenvolupament de cada u és la condició per al lliure desenvolupament de tothom.

 


Què és el marxisme | Arxiu Virtual dels Marxistes