Què és el marxisme: Religió


Lectures addicionals sobre la religió

Veieu també la definició de religió a l'enciclopèdia del marxisme.


 

Socialisme i religió, de Vladimir Lenin

La religió ha d'ésser considerada com un afer privat. Amb aquestes paraules els socialistes habitualment expressen la llur atitud envers la religió. Però el significat d'aquestes paraules s'hauria definir adequadament per evitar qualsevol malentès. Demanam que la religió es mantinga com un afer privat pel que fa a l'estat. Però de cap manera consideram la religió com un afer privat pel que fa al nostre partit. La religió no ha d'ésser afer de l'estat, i les societats religioses no han de tindre cap connexió amb l'autoritat governamental. Tothom ha d'ésser absolutament lliure de professar qualsevol religió que vulga, o cap religió, és a dir, ésser ateu com, per norma general, ho són tots els socialistes. La discriminació entre els ciutadans pel que fa a llurs conviccions religioses és del tot intolerable. Fins i tot la simple referència de la religió d'un ciutadà en documents oficials s'hauria d'eliminar sense qüestió.

 

Actitud del partit obrer envers la religió, de Vladimir Lenin

Però els que siguen capaços encara que siga en grau mínim, d'enfocar amb un mínim de serietat el marxisme, d'aprofundir en les seues bases filosòfiques i en l'experiència de la socialdemocràcia internacional, veuran amb facilitat que la tàctica del marxisme davant la religió és profundament conseqüent i que Marx i Engels la van meditar bé; veuran que el que els diletants o ignorants consideren vacil·lacions és una conclusió directa i ineludible del materialisme dialèctic. Constituiria un cras error pensar que l'aparent "moderació" del marxisme enfront de la religió s'explica per preteses raons «tàctiques», pel desig de «no espantar», etc. Al contrari: la línia política del marxisme està indissolublement lligada als seus principis filosòfics també en aquesta qüestió.


Què és el marxisme | Arxiu Virtual dels Marxistes