Què és el marxisme: Socialisme (Democràcia proletària)


Lectures addicionals sobre el socialisme

Veieu també la definició de socialisme de l'enciclopèdia del marxisme.


 

Crítica del Programa de Gotha, de Karl Marx i Friedrich Engels

Ací hem d'ocupar-nos d'una societat comunista, no com si s'hagués desenvolupat damunt els propis fonaments, sinó, contràriament, tal com sorgeix de la societat capitalista, marcada així en tots els aspectes, econòmic, moral, intel·lectual, per tots els senyals de neixement de l'antiga societat, del ventre de la qual sorgeix. D'aquesta manera el productor individual—després de les deduccions—rep exactament allò que li ha donat. Ço que li ha donat és la seua unitat individual de treball. Per exemple, la jornada laboral social consisteix en la suma de les hores de treball individuals. El temps de treball individual de cada productor és la part de la jornada laboral social que hi ha aportat, la seua part. Rep de la societat un certificat, que hi ha aportat tal quantitat de treball (després de la deducció del seu treball pels fons comuns), i amb aquest certificat treu de la reserva social de mitjans de consum una quantitat equivalent al cost del treball. La mateixa unitat de treball que ha lliurat a la societat d'una forma, la rep en una altra.

 

L'estat i la revolució, de Vladimir Lenin

El proletariat necessita l’Estat, un Estat que s'extingisca, és a dir, organitzat de tal manera, que comence a extingir-se immediatament i que no puga per menys d'extingir-se; i, segon, que els treballadors necessiten un "Estat", "és a dir, el proletariat organitzat com a classe dominant". L’Estat és una organització especial de la força, és una organització de la violència per a la repressió d'una classe qualsevol. Quina classe és la que el proletariat ha de reprimir? Només és, naturalment, la classe explotadora, és a dir, la burgesia. Els treballadors només necessiten l’Estat per a xafar la resistència dels explotadors, i aquest aixafament només pot dirigir-lo, només pot portar-lo a la pràctica el proletariat.

 

Sobre la democràcia burgesa i la dictadura del proletariat, de Vladimir Lenin

La substància del govern soviètic és el fonament únic i permanent del poder de l'estat, de tota la maquinària de l'estat, és l'organització a una escala massiva de les classes oprimides pel capitalisme, és a dir, els obrers i els semi-proletaris (els pagesos que no exploten el treball d'altri i que regularment es mantenen gràcies a la venda d'almenys una part de llur pròpia força de treball). És la gent que fins i tot en les repúbliques burgeses més democràtiques, si bé posseeixen drets iguals per llei, tenen de fet barrada per milers de dispositiu i subterfugis la participació en la vida política i l'exercici dels drets i llibertats democràtiques, que ara passen a una constant i continuada, i encara més, decisiva, participació en l'administració democràtica de l'estat.

 

Democràcia i dictadura, de Rosa Luxemburg

L'error fonamental de la teoria de Lenin-Trockij és que ells, com fa Kautsky, oposen la dictadura a la democràcia. «Dictadura O democràcia» es com presenten la qüestió tant els bolxevics com Kautsky. Aquest naturalment es decideix per la democràcia, és a dir per la democràcia BURGESA, precisament perquè s'oposa a l'alternativa de l'aixecament socialista. Lenin-Trockij contràriament es decideixen a favor de la dictadura en contraposició a la democràcia, i per tant per la dictadura d'un grapat de persones, és a dir, per la dictadura d'acord amb el model burgès... [La revolució proletària] ha de prendre tot d'una mesures socialistes de la forma més enèrgica, intransigent i implacable, és a dir exercir una dictadura, però una dictadura de CLASSE, ni d'un partit ni d'una colla, dictadura de classe, és a dir, la forma més àmplia possible basada en la participació més activa i inevitable de les masses populars, de la democràcia il·limitada.

 

Si Amèrica es fes comunista, de Lev Trockij

En sou preparats com cap altre país. Enlloc l'estudi del mercat intern s'ha realitzat amb la intensitat amb què s'ha fet als Estats Units. L'han fet els vostres bancs, consorcis, homes de negocis individuals, comerciants, marxants i grangers com a part del negoci. El vostre govern soviètic simplement abolirà tots els secrets comercials, aplegarà totes les troballes d'aquestes recerques fetes pel benefici individual i les transformarà en un sistema científic de planificació econòmica. En això el vostre govern rebrà l'ajut de l'existència d'una gran classe de consumidors cultivats i crítics. Mitjançant la combinació de les indústries clau nacionalitzades, les vostres empreses privades i la cooperació democràtica dels consumidors, ràpidament desenvolupareu un sistema altament flexible per cobrir les necessitats de la vostra població.

 


Què és el marxisme | Arxiu Virtual dels Marxistes