H.M. Hyndman

L'evolució de la revolució

(1921)


H.M. Hyndman, The Evolution of Revolution, Boni and Liveright, New York, 1921.
Transcrit per Chris Clayton.
Indexat per Chris Clayton & Einde O’Callaghan for the Marxists’ Internet Archive.
Revisat per Chris Clayton (July 2006).

Traducció de l'Arxiu Virtual dels Marxistes


ALS
MEUS CAMARADES DE
L'ANTIGA FEDERACIÓ SOCIAL-DEMÒCRATA
ELS PIONERS DEL SOCIALISME CIENTÍFIC
A GRAN BRETANYA
1880-1911

Erratum
Mr. Hyndman desitja corregir l'afirmació en la qual reporta Ciceró com qui escanyà Catilina. Foren associats i amics de Catilina els qui foren escanyats així. Catilina fou mort en combat.


Prefaci

Introducció


Secció
I
La primera revolució social

I. Comunisme primitiu

II. Igualtat dins la gens

III. La decadència del sistema gentil

IV. L'inici de la propietat privada

V. La feina sota el comunisme


Secció
II
L'ascens i la caiguda de l'esclavitud

VI. L’antic
sistema esclavista

VII. L'esclavitud a Grècia

VIII. L'esclavitud sota Roma

IX. Revoltes d'esclaus

X. L'esclavitud en decadència
(1)

XI. L'esclavitud en decadència
(2)


Secció
III
Bescanvi i usura

XII. L'ascens i el poder de l'or

XIII. El desenvolupament de la usura


Secció
IV
Recessos econòmics

XIV. Perú

XV. Xina


Secció
V
Els inicis de la vida social moderna

XVI. Caos

XVII. Orígens feudals

XVIII. La Jacquerie i l'aixecament de París

XIX. La guerra camperola a Anglaterra

XX. La Bauern Krieg alemanya


Secció
VI
Les dues grans revolucions burgeses

XXI. La revolució burgesa anglesa

XXII. La revolució burgesa francesa


Secció
VII
El creixement del capitalisme i el socialisme

XXIII. Els precursors del Quaranta-Vuit i del Setanta-U


XXIV. Quaranta-Vuit i Setanta-U

XXV. L'ascens del capitalisme anglès

XXVI. Revoltes inútils contra el capital


Secció
VIII
El temps present

XXVII. Els límits del determinisme històric

XXVIII. L'ascens i caiguda del moviment cartista

XXIX. El període d'apatia

XXX. Cap a una comunitat co-operativa

XXXI. La
Internacional”

XXXII. La Societat de Nacions

XXXIII. El bolxevisme i la revolució russa

XXXIV. Conclusió